رضا نعمتی


 رضا نعمتی

سمت: مسئول کمیته دانشجویی

رتبه علمی: مربی (کارشناسی ارشد فوریتهای پزشکی)

پست الکترونیکی: reza.nemati@bpums.ac.ir

شماره تماس: 33331933-07733326189

شماره فاکس: 07733328500

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >