دکتر عاطفه اسفندیاری
دکتر عاطفه اسفندیاری

سمت: سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

رتبه علمی: استادیار (دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت)

پست الکترونیکی: atefehesfandiari88@gmail.com

شماره تماس: 33331933-07733326189

شماره فاکس: 07733328500

CV

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >