آخرين اخبار

26 دی 1400
برگزاری وبینار آموزشی تولید محتوای آموزشی مورخ 25 دی ماه 1400

 

20 دی 1400
کارگاه آموزشی سوچر از تاریخ 12 دی ماه لغایت 19 دی ماه

 

15 دی 1400
برگزاری وبینار آموزشی مهارت نگارش پایان نامه با استفاده از نرم افزار Word مورخ 13 دی ماه 1400

 

15 دی 1400
برگزاری کارگاه حضوری و عملی آشنایی با دستگاه اسپکتروفوتومتری مورخ 15 دی ماه 1400

 

13 دی 1400
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع EndNote از تاریخ 28 آذرماه لغایت 12 دی ماه 1400

 

13 دی 1400
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت اطلاع یابی و آشنایی با ابزارهای جستجو از تاریخ 1400/10/5 لغایت 1400/10/12

 

1 دی 1400
برگزاری وبینار زیست شناسی کوانتومی مورخ 1 دی ماه 1400

 

30 آذر 1400
برگزاری روش های مختلف نمونه گیری و تصادفی سازی مورخ 29 آذرماه 1400

 

27 آذر 1400
برگزاری وبینار زیست شناسی کوانتومی مورخ 24 آذر ماه 1400

 

23 آذر 1400
برگزاری وبینار آموزشی سرچ در پایگاه های استنادی Scopus,Web of science(ISI) ، مورخ 22 آذرماه 1400

 
 << اخبار اردیبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >