آخرين اخبار

30 فروردين 1400
برگزاری گفتگوی زنده با مدال آور دوازدهمین دوره المپیاد علمی کشوری

 

18 فروردين 1400
برگزاری گفتگوی زنده با مدال آور یازدهمین و دوازدهمین دوره المپیاد علمی کشوری

 

17 فروردين 1400
برگزاری گفتگوی زنده با مدال آور دوازدهمین دوره المپیاد علمی کشوری

 

17 فروردين 1400
برگزاری گفتگوی زنده با مدال آور نهمین دوره المپیاد علمی کشوری

 

25 اسفند 1399
برگزاری وبینار فارماکولوژی بالینی مورخ 1399/12/24

 

20 اسفند 1399
برگزاری کارگاه آشنایی با کتابخانه مرکزی و اقماری دانشگاه و ...

 

13 اسفند 1399
برگزاری گفتگوی زنده با مدال آور نهمین و دهمین و .. المپیاد علمی کشوری

 

6 اسفند 1399
برگزاری پنل آموزشی توجیهی المپیادهای علوم پزشکی

 

6 اسفند 1399
برگزاری گفتگوی زنده با مدال آور یازدهمین المپیاد علمی کشوری

 

6 اسفند 1399
برگزاری کارگاه مقاله نویسی مورخ 1399/12/5

 
 << اخبار فروردین اخبار اردیبهشت >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >