فرم نظرسنجی در خصوص برنامه های پیشنهادی

دانشجویان گرامی: به منظور برنامه ریزی جهت انجام فعالیتهای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه براساس اولویت های پیشنهادی شما این دفتر اقدام به انجام نظرسنجی زیر نموده است.

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >