انتقادات و پیشنهادات

دانشجوی گرامی لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فعالیتهای دفتر استعداد درخشان و واحد المپیاد مطرح نمایید. (ذکر چالش های موجود و ارائه راهکار از جانب شما دانشجویان عزیز در برنامه های آتی دفتر بسیار موثر و در نظر گرفته خواهد شد.)
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :  
تلفن :

نظرات و پیشنهادات *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >