دفتر استعدادهای درخشان


 

واحدهاي دفتر استعدادهاي درخشان    

یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان کشور است. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1375/5/30 کلیات طرح شکوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان را تصویب کرد و پیرو آن آئین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی به منظور تحقق اهداف مندرج در طرح یاد شده در تاریخ 1375/12/13 تصویب رسید. دفتر استعدادهای درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1386 تجهیز و راه‌اندازی شد و در سال 87-1386 شروع به عضوگیری و شناسایی دانشجویان ممتاز نمود.

 

 

اهداف کلی

 

ایجاد بستر مناسب برای هدایت و رشد استعدادها و مهارت‌های دانشجویان ممتاز جهت آماده‌سازی آنان برای:
1- بروز خلاقیت‌ها و نوآوری در زمینه علوم پزشکی

2- استفاده از استعدادهای بالقوه برای گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی و علوم بین رشته‌ای
3- رهبری و مدیریت نظام جامع ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و درمانی

 

 

استعدادهاي برتر و نخبگان 

 

دانشجویانی که بر اساس آیین‌نامه های مصوب کشوری به عنوان استعداد برتر و نخبه شناخته شده و می‌توانند از تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان و امتیاز ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر استفاده نمایند.

 

كميته‌هاي دانشجويي  
 

در اين كميته‌ها كه ساير دانشجويان دانشگاه مي‌توانند عضو باشند، گروه‌هايي از دانشجويان پس از ثبت نام در دفتر استعدادهاي درخشان، در قالب كميته‌هاي علمي پژوهشي و تحقيقاتي و با حمايت دفتر استعدادهاي درخشان فعاليت‌هاي مدوني از قبیل برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌های و پژوهش‌های علمی، شرکت در سمینارها و... را انجام مي دهند. بسته به توان و نياز دانشجويان و دانشگاه كميته‌هايي با عناوین مختلف مي‌توانند تشكيل شوند.

 

رسالت  
 

رسالت دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ایجاد زمینه ارتقاء توانایی و مهارت دانشجویان مستعد جهت توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان برای بهترین عملکرد حرفه‌ای در جایگاه شغلی آینده است تا در توسعه پایدار کشور موثر و مفید باشند.

 


اهداف عینی

 

1- انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در مورد روش‌های شناسایی و ارزیابی افراد مستعد
2- شناسایی و سازماندهی دانشجویان نخبه بر حسب رشته و سال ورودی
3- تهیه و تدوین برنامه‌های مورد نیاز برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان
4- ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی به استعدادهای درخشان در چهارچوب برنامه‌های تصویب شده
5- طراحی و اجرای نیازسنجی از دانشجویان مستعد
6- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز دانشجویان مستعد
7- فراهم کردن شرایط استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی به منظور ایجاد آمادگی ذهنی و روانی در دانشجویان مستعد
8- فراهم کردن امکان استفاده آسان از امکانات سطح دانشگاه برای دانشجویان مستعد
9- تهیه بانک اطلاعاتی ویژه اعضاء دفتر استعدادهای درخشان
10- هموار کردن زمینه‌های حمایت از استعدادهای درخشان با ارائه راهکارهای معین و هماهنگی داخل و بین بخشی
11- حمایت و تسهیل اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی پیشنهادی از طرف دانشجویان ممتاز با استفاده از جلب منابع داخل و خارج از دانشگاه
12- فراهم ساختن امکان انجام مسافرت‌های علمی داخل و خارج از کشور برای دانشجویان مستعد منتخب

چارت سازمانی دفتر استعدادهای درخشان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >