پذیرفته شدن 11 نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401

29 شهريور 1401

از بین 20 دانشجوی معرفی شده دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، 9 دانشجوی استعداد درخشان این دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد با سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون پذیرفته شدند.

سرکارخانم سارا بشیری دانشجوی رتبه اول رشته علوم تغذیه، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

سرکارخانم محدثه دشتی دانشجوی رتبه اول رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

سرکارخانم آیناز زال پور دانشجوی رتبه اول رشته علوم آزمایشگاهی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

سرکارخانم نرجس رمضان زاده دانشجوی رتبه اول رشته علوم آزمایشگاهی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

 

جناب آقای محمدامین عزیزی دانشجوی رتبه اول رشته مهندسی بهداشت محیط، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

سرکارخانم آیدا عطائی دانشجوی رتبه اول رشته پرستاری، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

سرکار خانم یاسمن رستمی پور دانشجوی رتبه اول رشته مامایی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

سرکار خانم اسما زندوی دانشجوی رتبه دوم رشته مامایی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد مامایی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

جناب آقای محمدامین عزیزی دانشجوی رتبه اول رشته مهندسی بهداشت محیط، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

سرکارخانم سولماز غلامی میشوانی دانشجوی رتبه دوم رشته مهندسی بهداشت محیط، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

سرکارخانم کوثر لیروای دانشجوی رتبه اول رشته بهداشت عمومی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

همچنین دو نفر از دانشجویان استفاده کننده از سهمیه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) جناب آقای ماهان رازقی پور دانشجوی رتبه دوم رشته بهداشت عمومی در رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت علوم پزشکی بوشهر و جناب آقای آرش غذبانی رتبه دوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی علوم پزشکی تهران بصورت عادی پذیرفته شدند.

شایان ذکراست اعلام اسامی سالیانه از طریق دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور صورت می‌گیرد و دانشجویان استعدادهاي درخشان متناسب با شرايط تحصيلي و امتيازات خود مي‌توانند از سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون استفاده نمايند.


کلمات کلیدی:
پذیرش     استعداد     آزمون     ارشد    

تاریخ بروز رسانی:   25 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >