پذیرفته شدن 8 نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد 1403-1402

8 مهر 1402

از بین 27 دانشجوی معرفی شده دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، 8 دانشجوی استعداد درخشان این دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد با سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون پذیرفته شدند.

سهند بهزادی آزاد دانشجوی رتبه اول رشته علوم تغذیه، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

مرضیه اعتباری دانشجوی رتبه اول رشته بهداشت عمومی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

زهرا جمهیری دانشجوی رتبه اول رشته مهندسی بهداشت محیط، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

راحیل قاید دانشجوی رتبه اول رشته تکنولوژی پرتوشناسی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

مریم احمدزاده دانشجوی رتبه اول رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

جواد میرزایی دانشجوی رتبه اول رشته پرستاری، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

سهند بهزادی آزاد دانشجوی رتبه اول رشته علوم تغذیه، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

زینب یزدانی دانشجوی رتبه اول رشته هوشبری، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد آموزش هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

فائزه حیدری دانشجوی رتبه پنجم رشته پرستاری، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد روانپرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

همچنین دو نفر از دانشجویان استفاده کننده از سهمیه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) علی خانی دانشجوی رتبه دوم رشته تکنولوژی اتاق عمل در رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل علوم پزشکی شیراز و فرزانه عوض زاده رتبه دوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی بوشهر بصورت آزاد پذیرفته شدند.

شایان ذکراست اعلام اسامی سالیانه از طریق دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور صورت می‌گیرد و دانشجویان استعدادهاي درخشان متناسب با شرايط تحصيلي و امتيازات خود مي‌توانند از سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون استفاده نمايند.

 


کلمات کلیدی:
پذیرش     دانشجویان     استعداد.درخشان        

تاریخ بروز رسانی:   8 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >