پذیرفته شدن هفت نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد 1400-1399

5 آبان 1399

از بین دوازده دانشجوی معرفی شده دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، هفت دانشجو استعداد درخشان این دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد با سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون پذیرفته شدند.

سارا معمار دانشجوی رتبه اول رشته علوم تغذیه، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از سهمیه ورود بدون آرمون شد.

محبوبه حیاتی دانشجوی رتبه اول رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی پیوسته، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد هماتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

عاطفه زنده بودی دانشجوی رتبه اول رشته مهندسی بهداشت محیط، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

رودابه عطافر دانشجوی رتبه اول رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ناپیوسته، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

نسرین کشتکار دانشجوی رتبه اول رشته علوم تغذیه، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

شهربانو رضایی دانشجوی رتبه اول رشته پرستاری، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون شد.

یاسمن اسدی دانشجوی رتبه دوم رشته پرستاری، موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از سهمیه ورود با آزمون شد.

شایان ذکراست اعلام اسامی از طریق دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور هر سال صورت می‌گیرد و دانشجویان استعدادهاي درخشان متناسب با شرايط تحصيلي و امتيازات خود مي‌توانند از سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون استفاده نمايند.


کلمات کلیدی:
پذیرفته     استعداد.درخشان     ارشد    

تاریخ بروز رسانی:   14 دی 1399

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >