روال تایید دانشجویان دارای ابداع و اختراع و نیز مشمولین بند "ک" (دانشجویان پژوهشگر برتر) چگونه است؟


دانشجویان می بایست توسط دانشگاه مربوطه به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع معرفی شوند و پس از تایید در صورت احراز سایر شرایط آیین نامه می توانند از تسهیلات مربوطه بهره مند گردند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >