ارائه تسهیلات مربوط به گذراندن طرح نیروی انسانی و سربازی در قالب دستیار پژوهشی توسط معاونت تحقیقات و فناوری


الف- دستیاران پژوهش سرباز: طرح نیروی انسانی
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس توافق به عمل آمده با معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد سالیانه 100 نفر از فارغ التحصیلان برجسته گروه پزشکی را با عنوان «دستیاران پژوهشی» در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت جذب نماید تا خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خود را به عنوان محقق در این مراکز سپری کنند.
ب- دستیاران پژوهش سرباز: مشمولین خدمت نظام وظیفه
سالیانه 200 نفر از دانش آموختگان برتر پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی عمومی، PhD در رشته های علوم پزشکی و کارشناسی ارشد علوم پایه مشمول دوره سربازی با عنوان دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی پذیرفته خواهند شد.
*اطلاعات به روز و توضیحات بیشتر در خصوص موارد الف و ب از طریق سامانه RAP.HBI.IR قابل دریافت می باشد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >