تسهیلات ادامه تحصیل از کارشناسی به کارشناسی ارشد


الف-ورود بدون آزمون-پذیرش بدون آزمون صرفاً برای رشته های همنام و بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی می باشد. (در اولین آزمون پس از فارغ التحصیلی ثبت نام و استفاده نمایند)
ب- شرکت در آزمون و کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد و استفاده از سهمیه مربوطه. (براساس آیین نامه برای پذیرش با آزمون و استفاده از سهمیه مربوطه، باید پیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.)
ج-استفاده از سهمیه یکبار می باشد. (اعم از قبولی یا عدم قبولی)


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >