تسهیلات ادامه تحصیل برای پذیرش دستیار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی


شرکت در آزمون و کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد و استفاده از سهمیه مربوطه براساس آیین نامه
الف- برای استفاده از سهمیه در آزمون دستیاری پزشکی، متقاضی واجد شرایط آیین نامه استعداد درخشان، می بایست حداقل 40 امتیاز از سه حیطه آموزشی، پژوهشی و فردی، اجتماعی و فرهنگی کسب نموده باشه. این داوطلبان در رقابت با سایر کسانی که امتیازت مربوطه را احراز نموده اند قرار می گیرند و براساس نمره آزمون و امتیازات کسب شده، اولویت بندی می شوند.
ب-برای آزمون دستیاری دندانپزشکی نیز می بایست براساس شیوه نامه مربوطه امتیازات لازم را کسب نمایند و با دیگر متقاضیان واجد شرایط در رقابت قرار گیرند.
ج- برای آزمون دستیاری داروسازی نیز می بایست براساس شیوه نامه مربوطه امتیازات لازم را کسب نمایند و با دیگر متقاضیان واجد شرایط در رقابت قرار گیرند.
توجه: در خصوص بندهای 2 و 3 نیز برای پذیرش با آزمون و استفاده از سهمیه مربوطه، باید بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >