محاسبه معدل برای مقاطع مختلف برای استفاده از سهمیه با آزمون چگونه است؟


الف-برای دانشجویان مقطع کارشناسی معدل تا اخر نیمسال هفت.
ب-برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معمول بدون احتساب پایان نامه.
ج-برای دانشجویان رشته پزشکی معدل تا پایان دوره کارآموزی (استاجری)
د-برای دانشجویان رشته دندانپزشکی تا پایان نیمسال 10 و برای داروسازی حسب استعلام به عمل آمده از دبیرخانه مربوطه، معدل تا پایان 180واحد، ملاک می باشد.


تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >