پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی چگونه است؟


الف- اگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو، مقطع ارشد آن رشته را داشته باشد امتیازات فرد یا افراد واجد شرایط (رتبه اول کارشناسی پیوسته/ناپیوسته و ..) براساس جداول امتیازبندی محاسبه شده و با رعایت ضوابط آیین نامه به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی می شوند. معرفی افراد به صورت اینترنتی بوده و در نهایت پذیرش و معرفی افراد به دانشگاه ها، از طریق آن مرکز خواهد بود.
ب-اگه دانشگاه محل تحصیل دانشجو، کارشناسی ارشد آن رشته را نداشته باشد لازم است مشخصات دانشجو، رشته/محل مورد تقاضا به همراه امتیازات فرد براساس جدول امتیاز بندی مربوطه، به صورت اینترنتی به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شود. در این صورت دانشجو در رقابت با دانشجویان دیگری که رشته/محل مشابه انتخاب کرده باشند قرار می گرد که پس از بررسی و در صورت پذیرش، از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به دانشگاه ها معرفی خواهد شد.
نکته مهم: در پذیرش بدون آزمون در مقطع ارشد، رتبه اول هر دانشگاه نسبت به رتبه اول سایر دانشگاه ها برای پذیرش در همان دانشگاه در اولویت می باشد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >