پذبرش بدون آزمون فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می باشند چگونه است؟


در مورد رشته هایی که رشته همنام آنها در مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد سهمیه بدون آزمون حذف می شود و به سهمیه با آزمون تبدیل می شود.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >