تسهيلات درون دانشگاهي شامل چه مواردي است؟


به استناد آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان، این تسهیلات بر حسب امکانات و شرایط دانشگاه شامل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی، گذراندن برخی دروس عمومی به صورت غیرحضوری، بهره مندی از راهنمایی استاد مشاور، گذراندن حداکثر 27 واحد درسی، استفاده از کلاس های آموزشی و فوق برنامه، شرکت در کنفرانس های علمی، بهره مندی از تسهیلات خوابگاه، وام، رایانه، اینترنت و ... می باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >