آیین‌نامه‌ نخبگان

1395/11/3 0:0

- تسهیلات ویژه دانش آموختگان برتر دانشگاهی:

- پشتیبانی از فعالیت علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی)    شیوه نامه    پرسشگان 

- شیوه نامه حمایت از هسته های دانشجویی مساله محور (طرح شهید احمدی روشن)

- حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله محور (طرح شهید بابایی)     شیوه نامه    وب سایت

- تسهیلات ویژه مخترعان و نوآوران:

 

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     نخبگان    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >