بخش جانبی حیطه استدلال بالینی

1394/10/15 0:0

منابع:

1- Kassirer, J. P; Womg, J. B; & Kopelman, R. J. (2010). Learning Clinical Reasoning, Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins, pp 3-55.

2- منجمی، علیرضا. (1389). استدلال بالینی: مفاهیم، ارزیابی و ارزیابی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، صص 1-59.

دریافت فایل منبع 2

 

کلمات کلیدی:
جانبی     استدلال     بالینی    

تاریخ بروز رسانی:   29 دی 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >