آموزش-نخبگان
1

7 تير 1401
کلیپ آموزشی اطلاعات تکمیلی برای تسهیلات شهید وزوایی (جایزه تحصیلی)

 

24 خرداد 1401
کلیپ آموزشی اطلاعات لازم جهت ارائه درخواست برای تسهیلات شهید وزوایی (جایزه تحصیلی)

 

24 خرداد 1401
کلیپ آموزشی معرفی و هدف طرح شهید رهنمون

 

24 خرداد 1401
کلیپ آموزشی معرفی و هدف طرح شهید رضوی

 

24 خرداد 1401
کلیپ آموزشی معرفی و هدف طرح شهید وزوایی

 

24 خرداد 1401
کلیپ آموزشی معرفی طرح شهید تهرانی مقدم

 

24 خرداد 1401
کلیپ آموزشی معرفی تسهیلات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >