برگزاری کمیته دانشجویی مورخ 1398/10/04

1398/10/4 0:0

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر استعدادهای درخشان جناب آقای دکتر کامران میرزایی، مسئول کمیته دانشجویی جناب آقای فرزان عضدی و کارشناس المپیاد سرکارخانم دکتر مهرناز ذاکرشهرک در تاریخ 1398/10/04 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.

کلمات کلیدی:
برگزاری     دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   10 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >