برگزاری کمیته دانشجویی مورخ 1399/11/05

1399/4/19 0:0

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر استعدادهای درخشان جناب آقای دکتر کامران میرزایی، مسئول کمیته دانشجویی و کمیته توانمندسازی دانشجویان آقای رضا نعمتی، کارشناس مسئول دفتر استعدادهای درخشان سرکارخانم سمیه باغبانی و نماینده کمیته دانشجویی دانشکده پزشکی سرکارخانم رباب بحرینی در تاریخ 1399/11/05 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.

کلمات کلیدی:
برگزاری     دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   10 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >