برگزاری کمیته دانشجویی مورخ 1399/09/12

1399/9/12 0:0

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر استعدادهای درخشان جناب آقای دکتر کامران میرزایی، مسئول کمیته دانشجویی آقای رضا نعمتی، مسئول کمیته توانمندسازی دانشجویان جناب آقای رضا باغبانی، کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و اعضا کمیته دانشجویی در تاریخ 1399/09/12 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.

کلمات کلیدی:
برگزاری     دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   10 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >