مسئول کمیته توانمندسازی دانشجویان

1400/10/22 0:0

 رضا باغبانی

سمت: مسئول کمیته توانمندسازی دانشجویان

رتبه علمی: مربی (کارشناسی ارشد فوریتهای پزشکی)

پست الکترونیکی: R.baghbani1216@gmail.com

شماره تماس: 33331933-07733326189

شماره فاکس: 07733328500

 


تاریخ بروز رسانی:   22 دی 1400

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >