گواهی کارگاه در سال 1400

1400/9/2 0:0

- کارگاه معیارهای انتخاب مجله معتبر

 - کارگاه مراقبت از زخم

- کارگاه تفسیر و ارزیابی گرافی های قفسه سینه (Chest X-Ray)

 - کارگاه مراقبت‌های پرستاری از لوله‌ها و اتصالات بیماران

 - کارگاه مهارتهای ارتباطی

 - کارگاه مقدمه ای بر مبانی نانوتکتولوژی

 - کارگاه نانوساختارهای کربن

-کارگاه زیست شناسی کوانتومی

  • بخش اول تاریخچه فیزیک کوانتوم    

                     1. مدرس
                     2. دانشجو

  • بخش دوم مهاجرت در پرندگان: قطب نمای شیمیایی  

                    1. مدرس
                    2. دانشجو  

  • بخش سوم فتوسنتز: چگونگی به کار بردن مکانیک کوانتومی توسط گیاهان

                    1. مدرس
                    2. دانشجو

  • بخش چهارم آنزیم: نیروی محرکه

  •  بخش پنجم ژن های کوانتوم

                   1. مدرس
                   2. دانشجو

  • بخش ششم مشام کوانتومی

                   1. مدرس
                   2. دانشجو

  • بخش هفتم ذهن

                  1. مدرس
                  2.
دانشجو

- کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع EndNote

- کارگاه مهارت اطلاع‌یابی و آشنایی با ابزارهای جستجو

- کارگاه بخیه زدن (سوچر)

 

 


تاریخ بروز رسانی:   20 دی 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >