شرایط عضویت در کمیته دانشجویی

1398/12/13 0:0

شرایط عضویت:

این کمیته شامل دانشجویان داوطلب ، فعال و علاقه‌مند به فعالیت در عرصه های مختلف توسعه آموزش ، حائز دارای شرایط عمومی زیر می‌‌باشند:

1)  علاقه‌مندی به فعالیت‌‌های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح‌ه‌های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده‌‌های نو برای ارتقای آموزش و ...)؛

2)  احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت و حین فعالیت؛

3)  عدم سوء رفتار حرفه‌ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو؛ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

4)  علاقه‌مند به فعالیت در قالب همکاری‌های تیمی.

 


تاریخ بروز رسانی:   12 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >