اعضا کمیته دانشجویی

1397/12/11 0:0

اعضا کمیته دانشجویی:

 • فرزان عضدی (دبیر کمیته دانشجویی و نماینده دانشکده پزشکی تا سال 1399)
 • زهرا داوری شهرکی دبیر کمیته دانشجویی از سال 1399
 • مهدی پورغلام
 • حسین محمدزاده
 • سیده مینو نبوی
 • محمد دهقانی
 • گلبرگ مهدی زاده
 • مریم زارعی
 • مریم کامت
 • مبین هاشمی
 • آرمان هاشمی
 • محمد کرمی
 • محمد روزگار
 • نرگس غریبی
 • نازنین صفری
 • رضا ندیمی
 • رباب بحرینی
 • سحر یارایی
 • زهرا مدارا
 • زینب مشتاقی
 • بهاره کریم آقایی
 • دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 • رضا نعمتی مسئول کمیته دانشجویی
 • سمیه باغبانی کارشناس کمیته دانشجویی

 


تاریخ بروز رسانی:   12 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۱۶

 


چاپ
< >