اعضا کمیته دانشجویی

1397/12/11 0:0

اعضا کمیته دانشجویی:

 • فرزان عضدی (دبیر کمیته دانشجویی و نماینده دانشکده پزشکی تا سال 1399)
 • زهرا داوری شهرکی دبیر کمیته دانشجویی از سال 1399
 • سحر یارایی
 • عاطفه دانشمندی
 • زهرا غلامپور
 • نیلوفر آذرپرا
 • فرشته رجب پور
 • بهاره کریم آقایی
 • محمدرضا دهدشتی
 • نرجس بیلوی
 • علیرضا صاحبانی
 • حوریا وحیدفر
 • زهرا یوسفی خواه
 • مبینا آل کثیر
 • مصطفی کیانی
 • امیررضا یزدانی
 • شیدا پاراد
 • دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 • رضا نعمتی مسئول کمیته دانشجویی
 • الهام زند کارشناس کمیته دانشجویی

 


تاریخ بروز رسانی:   12 تير 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >