اعضا کمیته دانشجویی

1397/12/11 0:0

اعضا کمیته دانشجویی:

 • فرزان عضدی (دبیر کمیته دانشجویی و نماینده دانشکده پزشکی تا سال 1399)
 • زهرا داوری شهرکی (دبیر کمیته دانشجویی از سال 1399 تا سال 1401)
 • امیررضا کیانی دبیر کمیته از سال 1402
 • علیرضا دشتیانه
 • مرضیه شهبازی
 • حنانه شریف پور
 • مریم مبدئی
 • مهدیه شحنه
 • آرزو آب جامه
 • رباب بحرینی
 • مهدی درویش پور
 • امیر رنجبر
 • سید علی قائمی
 • محمد حسین شیخی
 • سیده منصوره صفوی
 • دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 • دکتر آزاده عازمیان معاون اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 • دکتر عاطفه اسفندیاری مسئول کمیته دانشجویی
 • دکتر سمیه ابن رومی کارشناس کمیته دانشجویی

 


تاریخ بروز رسانی:   8 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ
< >