گواهی کارگاه در سال 1399

1399/11/19 0:0

- کارگاه آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM)

 

- کارگاه احیای قلبی ریوی و مغزی 2020

 

- کارگاه مقاله نویسی


تاریخ بروز رسانی:   12 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >