شیوه نامه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان

1397/10/29 0:0

شیوه نامه آزمون:

حیطه استدلال بالینی: شیوه نامه     راهنمای آزمون گروهی

حیطه مدیریت نظام سلامت: شیوه نامه     راهنمای آزمون گروهی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه: شیوه نامه    راهنمای آزمون گروهی

حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم: شیوه نامه     آزمون گروهی      چارچوب تدوین طرح تجاری

حیطه آموزش پزشکی: شیوه نامه  راهنمای آزمون گروهی  مرحله دوم آزمون انفرادی  راهنمای مرحله دوم آزمون گروهی

حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت: شیوه نامه  راهنمای آزمون گروهی  راهنمای مرحله دوم آزمون انفرادی 

کلمات کلیدی:
شیوه.نامه     المپیاد     یازدهمین    

تاریخ بروز رسانی:   13 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >