شیوه نامه دهمین المپیاد علمی دانشجویان

1396/11/18 0:0


حیطه علوم پایه: شیوه نامه بخش اصلی فایل 1   فایل 2

حیطه مدیریت نظام سلامت: شیوه نامه بخش اصلی فایل 1  فایل 2

حیطه آموزش پزشکی: شیوه نامه بخش اصلی  فایل 1   فایل 2

حیطه استدلال بالینی: شیوه نامه بخش اصلی فایل 1   فایل 2

حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم: شیوه نامه بخش اصلی فایل 1   فایل 2

حیطه فلسفه پزشکی: شیوه نامه بخش اصلی فایل 1    فایل 2


تاریخ بروز رسانی:   13 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >