گزارش نهمین المپیاد

1396/3/24 0:0

دانشجویان برگزیده آزمون انفرادی نهمین المپیاد در منطقه پنج آمایشی

حیطه مدیریت در نظام سلامت: زهرا پولادی

حیطه فلسفه پزشکی: مهرناز ذاکر شهرک

حیطه تفکر در علوم پایه: کیمیا مؤید

حیطه آموزش پزشکی: سیده ماهرخ موسوی

 

دانشجویان برگزیده آزمون انفرادی و گروهی نهمین المپیاد در مرحله نهایی کشوری

حیطه مدیریت در نظام سلامت: زهرا پولادی کسب مدال نقره

حیطه فلسفه پزشکی: مهرناز ذاکر شهرک کسب مدال نقره

 

کلمات کلیدی:
انفرادی     گروهی     المپیاد        

تاریخ بروز رسانی:   17 مهر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >