رفرنس حیطه آموزش پزشکی نهمین المپیاد

1395/11/6 0:0

رفرنس آزمون:

1-Basics in Medical Education, Zubiar Amin,Khoo Hoo Eng, 2007, Published by World Scientific: Singapore.

2- Practical Guide to Medical Student Assessment, Zubiar Amin, Chong Yab Seng, Khoo Hoo Eng, 2006, Published by World Scientific: Singapore.

3- روانشناسی پرورشی نوین-روانشناسی یادگیری و آموزش-ویرایش هفتم-دکتر علی اکبر سیف

4- اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی- ویرایش ششم یا هفتم- دکتر علی اکبر سیف

 

 

 

کلمات کلیدی:
رفرنس     المپیاد     آموزش.پزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   1 اسفند 1395

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >