رفرنس حیطه فلسفه پزشکی نهمین المپیاد

1395/11/6 0:0

رفرنس برای آزمون مرحله اول المپیاد فلسفه پزشکی:

الف)

نام کتاب: راهنمای تفکر نقادانه

نویسنده: ام نیل براون، استیوارت ام کیلی

مترجم: کوروش کامیاب

ناشر: مینوی خرد (ویراست چهارم، چاپ ششم، 1395)

بخش مورد نیاز: تمام کتاب

ب)

نام کتاب: فلسفه علم

نویسنده: جیمز لیدیمن

مترجم: حسین کرمی

ناشر: موسسه انتشارات حکمت (چاپ سوم،139س)

بخش مورد نیاز: از اول تا صفحه 160

ج)

An Introductory Philosophy of Medicine: Humanizing Modern edicine

James A Marcum

Springer ,2008

Chapters: 2-5; and "Conclusion" (pages: 301-326)

 

کلمات کلیدی:
رفرنس     المپیاد     فلسفه.پزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   6 بهمن 1395

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >