رفرنس حیطه استدلال بالینی نهمین المپیاد

1395/11/6 0:0

در حیطه استدلال بالینی، موضوع المپیاد چهار فیلد ماژور پزشکی عمومی (داخلی، اطفال،جراحی، زنان) است، بنابراین رفرنسهای معمول دوره پزشکی عمومی در این چهار رشته قابل استفاده است؛ ولی این معنای آن نیست که سئوالات دقیقاً از متن کتب رفرنس طرح می شود.

کلمات کلیدی:
رفرنس     بالینی     المپیاد    

تاریخ بروز رسانی:   6 بهمن 1395

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >