کارگاه انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

1395/11/2 0:0

انواع مطالعات بالینی در علوم پزشکی

  • گزارش موردی
  • مقطعی
  • موردی-شاهدی
  • کارآزمایی بالینی
  • همگروهی

دریافت فایل کارگاه : انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

 


تاریخ بروز رسانی:   2 بهمن 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >