هشتمین المپیاد

1395/7/12 0:0

دانشجویان برگزیده مرحله درون دانشگاهی شرکت کننده در هشتمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

حیطه تفکر در علوم پایه: مرتضی فتوحی-علیرضا راستی-ماندانا صفی شاهی

حیطه استدلال بالینی: مسعود بهرامی-فریبا شهریاری- عباس رضایی

حیطه مدیریت در نظام سلامت: زهرا پولادی-الهام آبشیرینی-ناهید شریعتی

حیطه فلسفه پزشکی: مهرناز ذاکر شهرک-ساحل رمضانی- ادیبه رضایی

 دانشجویان برگزیده مرحله برون دانشگاهی شرکت کننده در هشتمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور-تهران

حیطه تفکر در علوم پایه: علیرضا راستی کسب لوح تقدیر


تاریخ بروز رسانی:   12 مهر 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >