رفرنس حیطه فلسفه پزشکی هشتمین المپیاد

1395/4/26 0:0

سمیر اکاشا. فلسفۀ علم، ترجمۀ هومن پناهنده، فرهنگ معاصر، 1387، فصل 2 تا 4.

دریافت فایل

Marcum, J. (2008). An introductory philosophy of medicine, Springer, chapters 2 & 8.

دریافت فایل

 درآمدی بر فلسفۀ طب، هنریک ولف، استیگ آندرپدرسون، ریبن روزنبرگ، طرح نو، فصل 5 و 7.

دریافت فایل

مطالب ماتریال کارگاه توجیهی بخش اصلی حیطه فلسفه پزشکی مورخ 5 و 6 خرداد سال 1395

دریافت فایل

 

 


تاریخ بروز رسانی:   26 تير 1395

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >