کتابچه المپیادها

1394/10/16 0:0

اولین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور-اصفهان

دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور-شیراز

 چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور-تبریز

پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور-کرمان

هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور-وزارت بهداشت-تهران

کلمات کلیدی:
کتابچه     المپیاد    

تاریخ بروز رسانی:   16 دی 1394

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >