منابع حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت پانزدهمین المپیاد علوم پزشکی

1401/12/14 0:0

1- تحلیل سیاست ادغام آموزش پزشکی در ارائه خدمات سلامت

2- تحلیل الگوی بومی آموزش علوم پزشکی ایران در راستای تحقق سیادت علمی

3- امدادهاي اجراي طرح ادغام آموزش علوم پزشکي در نظام ارائه خدمات سلامت ايران

4- Beneficial and Adverse Effects of the Integration of Medical Education and Health Service in IR. Iran; A Delphi Exercise

5- منابع کمک آموزشی:

6- سری سوم منابع کمک آموزشی:

- مرحله دوم انفرادی-کشوری

 


تاریخ بروز رسانی:   25 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >