منابع حیطه استدلال بالینی پانزدهمین المپیاد

1401/12/13 0:0

در حیطه استدلال بالینی، موضوع المپیاد چهار حیطه اصلی پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، جراحی، زنان) با محوریت "میکروبیوم روده و بیماریها" است. میکروبیوم روده شامل میکروارگانیسمهایی است که بصورت طبیعی در دستگاه گوارش وجود دارند. نقش این میکروارگانیسمها در وضعیت سلامت انسان مشخص شده است. به هم خوردن تعادل آنها در روده موجب ایجاد انواع بیماریهای مرتبط با دستگاه گوارش و همچنین بیماری سایر دستگاههای غیر گوارشی بدن خواهد شد.

با توجه به اینکه جهت طراحی سوالات آزمون نیاز به اطلاعات به روز میباشد، محتوی علمی سوالات آزمون علاوه بر کتب مرجع طب داخلی (شامل مبانی طب بالینی هاریسون و سیسیل) در دوره پزشکی عمومی، از مندرجات پایگاه اطلاعاتی Up to Date و مقالات نمایه شده در پایگاه ISI در شبکه جهانی تهیه خواهند شد.

به منظور آشنایی با روش اجرا و نحوه امتیازدهی آزمونهای استدلال بالینی، میتوانید با جستجوی منابع الکترونیک با کلید واژههای زیر اطلاعات بیشتری به دست آورید.

کلید واژهها:

Key Features (KF)/Clinical Reasoning Problems (CRP)/ Comprehensive Integrative Puzzles (CIP)/Script Concordance (SCT) / Clinical Reasoning / Assessment / Question Design / Scientific Olympiad / Medical Student / Academic competition / Program Evaluation / Olympiad Executive Experts


تاریخ بروز رسانی:   13 اسفند 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >