کارگاه


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
کارگاه تفسیر تصاویر CBCT ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دندانپزشکی مورخ 6/2/1403 1403/2/3
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/10/9 1402/10/9
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/10/9 1402/10/9
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی 1402/10/6
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی 1402/10/4
دعوت از دانشجویان جهت شرکت و ثبت نام در کارگاه های آموزشی دانشجویی همایش شیخ الرئیس 1402/8/14
کارگاه "ارائه برتر" مورخ 1402/8/7 1402/7/29
کارگاه مجازی «تئوری‌های یادگیری و کاربرد آن در آموزش پزشکی» مورخ 1402/7/25 1402/7/24
کارگاه کالبد شکافی انگیزه در یادگیری از مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی مورخ 1402/7/23 1402/7/22
تغییر زمان برگزاری کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی از مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی-1402/7/19 1402/7/18
کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی از مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی-1402/7/17 1402/7/16
کارگاه آشنایی با آزمون‌های جامع پزشکی از مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی-پاییز 1402 1402/7/8
کارگاه روایت‌نویسی پزشکی از مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی-پاییز 1402 1402/7/3
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی-اردبیل پاییز 1402 1402/6/18
کارگاه " این تازه آغاز یک پایان است"، "تحلیل علل حذف مجلات از لیست ISI" مورخ 1402/5/16 1402/5/15
کارگاه آشنایی با ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/4/31 1402/4/26
کارگاه آموزشی آنلاین پیش‌بالینی تصویربرداری؛ مبانی و کاربردها 1402/4/4
کارگاه هوش مصنوعی از زبان پژوهشگر Mayo Clinic مورخ 1402/2/20 1402/2/17
کارگاه انتقال تجربیات المپیاد علوم پزشکی حیطه آموزش پزشکی مورخ 1402/2/9 1402/2/6
کارگاه آشنایی با تفسیر CBC مورخ 1401/12/8 1401/12/6
12345
 
< >