کارگاه


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
کارگاه آشنایی با تفسیر CBC مورخ 1401/12/8 1401/12/6
کارگاه نگاهی به جهان آینده Smart home devices and system️ مورخ 1401/12/10 1401/12/3
کارگاه‌های طرحهای اثرگذار مورخ 10 اسفندماه 1401 1401/12/3
کارگاه کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار از اول اسفندماه بمدت 5 روز 1401/11/11
کارگاه آشنایی با جشنواره ایده‌های نوآورانه مورخ 1401/10/28 1401/10/27
تغییر مکان برگزاری کارگاه پروپوزال‌نویسی مورخ 1401/10/5 1401/9/27
کارگاه باید‌ها و نبایدهای جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1401/9/27 1401/9/26
کارگاه پروپوزال‌نویسی مورخ 1401/10/5 1401/9/21
کارگاه روش جستجو مورخ 1401/9/2 1401/8/30
کارگاه مبانی دندانپزشکی سالمندان و معلولان مورخ 1401/08/26 1401/8/24
کارگاه ایده‌پردازی 24 آبان ماه 1401 1401/8/24
کارگاه آشنایی با کلیات طرح درس دوشنبه 9 آبان ماه 1401 1401/8/9
لیست کارگاه‌های برنامه‌ریزی شده جهت نیمسال اول تحصیلی 1402-1401 1401/7/17
کارگاه آشنایی با منابع بالینی و جستجوی شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی UpTo Date مورخ 1401/06/20 1401/7/16
مجموعه کارگاه‌های سطح پیشرفته حیطه علوم پایه چهاردهمین المپیاد 1401/6/5
کارگاه های تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار 1401/5/31
کارگاه شناسایی و انتخاب موضوعات داغ مورخ 25 مردادماه 1401 1401/5/15
کارگاه اورژانس و تزریقات ویژه دانشجوان دندانپزشکی مورخ 1401/4/15 1401/4/5
کارگاه آموزشی ‏"چگونه یک موضوع مناسب برای پژوهش بیابیم" مورخ 1401/3/8 1401/3/7
کارگاه آشنایی با تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان در حوزه دانشجویی (طرح شهید وزوایی) مورخ 1401/3/3 1401/3/1
12345
 
< >