چهاردهمین


شمارهعنوانتاریخ صدور
کارنامه چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 1401/7/17
شیوه و زمان برگزاری حیطه‌های چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 1401/6/8
مراحل برگزاری آزمون گروهی مرحله دوم چهاردهمین المپیاد علمی 1401/6/8
مجموعه کارگاه‌های سطح پیشرفته حیطه علوم پایه چهاردهمین المپیاد 1401/6/5
جزئیات و نحوه محاسبه نمرات آزمون در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 1401/6/2
تاریخ و جدول زمانبندی برگزاری آزمون های مرحله دوم چهاردهمین المپیاد علوم پزشکی 1401/6/2
منابع آزمون مرحله دوم انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی 1401/4/25
نحوه اعلام نمرات و برگزیدگان مرحله اول انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی 1401/4/7
تقویم چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور 1401 1401/3/21
حوزه های برگزاری آزمون مرحله اول انفرادی (غربالگری) چهاردهمین المپیاد علمی 1401/2/18
شیوه‌نامه چهاردهمین دوره المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور 1400/12/21
تمدید مهلت ثبت نام مرحله درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد علمی 1400/10/13
وبینار آشنایی با چهاردهمین المپیاد وزارت بهداشت 16 دی ماه 1400 1400/10/11
تقویم برگزاری چهاردهمین المپیاد علمی سال 1401 1400/10/7
فراخوان ثبت نام درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان 1400/9/22
شرایط شرکت کنندگان چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1401 1400/9/20
چهاردهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشکي 1391/11/20
 
< >