هفتمین


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
فراخوان هفتمین دوره جوایز آموزشی و پژوهانه امید آفرین 1402/9/5
هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 1402/5/25
فراخوان هفتمین دوره ی طرح شهید احمدی روشن 1401/9/15
هفتمین سمپوزيوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتي و آموزش بيمار 1398/4/3
برنامه هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشکي کشور 1394/5/27
محورهای تمرکز موضوعی حیطه مدیریت المپیاد 1393/12/19
منابع جدید در حیطۀ فلسفۀ پزشکی 1393/12/19
حیطه علوم پایه هفتمین المپیاد 1393/12/9
منابع حیطه مدیریت در نظام سلامت مرحله درون دانشگاهی هفتمین المپیاد علمی دانشجویان 1393/11/20
راهنمای هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی (حیطه تفکر علمی در علوم پایه) 1393/11/18
اسلایدهای کنفرانس علمی فلسفه پزشکی هفتمین المپیاد علمی دانشجویان 1393/11/18
نحوه آزمون فلسفه پزشکی هفتمین المپیاد علمی دانشجویان 1393/11/18
قابل توجه دانشجویان: حیطۀ مطالعات میان رشته ای سلامت با عنوان فلسفۀ پزشکی 1393/11/4
راهنمای آزمون علوم پایه هفتمین المپیاد علمی دانشجویان مرحله درون دانشگاهی 1393/10/22
قابل توجه دانشجویان متقاضی حیطه فلسفه پزشکی هفتمین المپیاد علمی 1393/10/15
قابل توجه دانشجویان متقاضی حیطه مدیریت سلامت هفتمین المپیاد علمی 1393/10/3
برنامه درورن دانشگاهی هفتمین المپیاد 1393/9/23
آغاز ثبت نام هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور 1393/8/26
حیطه های هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور 1393/8/24
هفتمين همايش کشوری يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی-تهران آذرماه 1393 1393/2/29
12
 
< >