فلسفه.پزشکی


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/11/16
برگزاری جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/11/5
برگزاری پنجمین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/10/22
برگزاری چهارمین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/10/16
برگزاری دومین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/10/3
برگزاری اولین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/9/19
کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی یازدهمین المپیاد 1397/11/1
کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی یازدهمین المپیاد 1397/10/2
کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی یازدهمین المپیاد 1397/9/21
کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی یازدهمین المپیاد 1397/9/18
اعلام منابع آزمون حیطه فلسفه پزشکی دهمین المپیاد علمی 1396/11/8
زمان برگزاری آزمون درون دانشگاهی حیطه فلسفه پزشکی هشتمین المپیاد 1395/1/18
دریافت مقاله طبی سازی به مثابه تکنولوژی ویژه شرکت کنندگان در بخش جانبی حیطه فلسفه پزشکی 1394/10/29
معرفی لینکهای مربوط به بخش جانبی حیطه فلسفه پزشکی 1394/10/29
استفاده از وسايل مجاز و غير مجاز در هفتمين المپياد علمي حیطه مطالعات میان رشته ای سلامت(فلسفه پزشکی) 1394/6/17
قابل توجه دانشجویان حیطه فلسفه پزشکی 1394/5/11
معادلهای فارسی منبع اصلی انگلیسی حیطه فلسفه پزشکی 1394/4/21
آشنایی با مفاهیم پایه فلسفه پزشکی 1394/4/21
راهنمای هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور – حیطۀ فلسفۀ پزشکی 1394/4/10
برگزاری کارگاه آموزشی فلسفه پزشکی 1394/3/2
12
 
< >