دستیار


شمارهعنوانتاریخ صدور
وبینار ادامه راه پزشکی، آزمون دستیاری از سلسله کارگاه‌های مدرسه تابستانه انتقال تجربه مورخ 1مردادماه 1402 1402/5/1
شرایط شرکت دانشجویان تعهدی استعداد درخشان در آزمون پذیرش دستیار تخصصی 1401/11/19
آغاز ثبت نام سهمیه مازاد (40 امتیازی) پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی 1401/10/19
آغاز ثبت نام سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان 1400/12/11
آغاز ثبت نام سهمیه مازاد (40 امتیازی) چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی 1400/12/3
اعلام زمان برگزاری آزمون در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی 1400/11/5
جدیدترین جدول محاسبه امتیازات و قابل اجرا از چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی به همراه دستور العمل اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی 1400/10/13
شرکت در آزمون دستیاری با مدال نقره المپیاد دانشجویی کشوری 1400/7/17
فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهشی 1398/12/4
فراخوان جذب دستیار پژوهش سرباز 1398/6/21
ليست منابع سی و هفتمين دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1398 1398/4/3
قابل توجه متقاضیان حائز شرایط استعداد درخشان آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397/11/1
زمان و شرايط شرکت در سی و سومين دوره‌ی آزمون پذيرش دستيار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی (سال 1398) 1397/10/23
متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان (سهمیه نود درصد چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی) 1397/9/13
آغاز ثبت نام متقاضیان واجد شرایط شرکت در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی 1397/9/13
زمان ثبت نام چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال 99-1398 1397/9/12
زمان برگزاری چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری 1397/1/21
اعلام جزییات فراخوان جذب دستیار پژوهشی در مراکز تحقیقات علوم پزشکی 1396/9/18
 
< >