جشنوار


1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
جشنواره کتابخوانی دا 1403/3/8
ثبت نام سی و یکمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ 1402/11/4
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/10/9 1402/10/9
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/10/9 1402/10/9
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی 1402/10/6
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی 1402/10/4
ششمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1402/9/14
تغییر تاریخ برگزاری جشنواره کشوری با عنوان پاسخگویی اجتماعی اتا (اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند اجتماعی) 1402/9/4
جشنواره کشوری با عنوان پاسخگویی اجتماعی اتا (اشتراک گذاری تجریبات ارزشمند اجتماعی) 30 آذرماه 1402 1402/8/21
مدرسه جامع کشوری دانشجویان در جشنواره‌ ایده‌های نوآورانه آموزشی: تابش (توانمندسازی ایده برتر شو) 1402/6/27
بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی 1402/6/13
هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 1402/5/25
وبینار معرفی جشنواره‌های توسعه در آموزش سال جاری مورخ 1402/4/4 1402/3/29
نخستین جشنواره استعدادهای درخشان دانشجویی جامعه دندانپزشکان ایران 1402/2/10
تمدید مهلت ارسال ایده‌های دانشجویی پنجمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه 1401/10/27
کارگاه آشنایی با جشنواره ایده‌های نوآورانه مورخ 1401/10/28 1401/10/27
تمدید مهلت ارسال آثار و شرکت در سومین جشنواره ملی امیرکبیر 1401/10/20
پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1401/10/18
کارگاه IDEA ویژه پنجمین جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی 1401/10/13
کارگاه باید‌ها و نبایدهای جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1401/9/27 1401/9/26
1234
 
< >