ایده


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/10/9 1402/10/9
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/10/9 1402/10/9
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی 1402/10/6
مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی ویژه ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی 1402/10/4
ششمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1402/9/14
کارگاه آشنایی با ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1402/4/31 1402/4/26
تمدید مهلت ارسال ایده‌های دانشجویی پنجمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه 1401/10/27
کارگاه آشنایی با جشنواره ایده‌های نوآورانه مورخ 1401/10/28 1401/10/27
کارگاه IDEA ویژه پنجمین جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی 1401/10/13
کارگاه باید‌ها و نبایدهای جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1401/9/27 1401/9/26
جشنواره ایده‌پردازی درحوزه فناوری اطلاعات سلامت مورخ 20 آذرماه 1401 1401/9/1
کارگاه ایده‌پردازی 24 آبان ماه 1401 1401/8/24
دومین رویداد ملی ایده‌ها و محصولات نوآورانه در حوزه آموزش پزشکی شهریورماه 1401 1401/3/16
کارگاه ایده پردازی؛ اختراع؛ ثبت اختراع مورخ 15 و 16 اردیبهشت ماه 1401 1401/2/7
جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1400/10/22
کارگاه ایده پردازی مورخ 20 رادیبهشت ماه 1400 1400/2/18
مجموعه کارگاه های مقدماتی ایده پردازی، کارآفرینی، آشنایی با ثبت اختراع و شناخت بازار 1400/2/8
مهلت ثبت ایده‌ها در سامانه جشنواره ایده‌های نوآورانه 1398/10/23
آغاز ثبت ایده در سامانه جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی 1398/9/23
دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 27 لغایت 29 فروردین‌ماه 1399 1398/6/17
12
 
< >