المپیاد


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
نحوه اعلام نمرات و برگزیدگان مرحله اول انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی 1401/4/7
برگزاری آزمون غربالگری (مرحله انفرادی) چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1401/3/17
راهنمای کلی برگزاری آزمون حیطه های چهاردهمین المپیاد 1401/3/17
سلسله کارگاه آماده سازی مرحله اول المپیاد کارآفرینی 1401/3/14
برگزاری آزمون آزمایشی مرحله اول چهاردهمین المپیاد بصورت الکترونیکی 1401/3/11
سلسله کارگاه آماده سازی مرحله اول المپیاد کارآفرینی 1401/3/4
سلسله کارگاه آماده سازی مرحله اول المپیاد کارآفرینی 1401/2/31
اولین جلسه برگزاری کلاسهای آمادگی مرحله انفرادی چهاردهمین المپپاد حیطه مدیریت نظام سلامت 1401/2/31
سلسله کارگاه آماده سازی مرحله اول المپیاد کارآفرینی 1401/2/21
حوزه های برگزاری آزمون مرحله اول انفرادی (غربالگری) چهاردهمین المپیاد علمی 1401/2/18
سلسله کارگاه آماده سازی مرحله اول المپیاد کارآفرینی 1401/2/18
سلسله کارگاه آماده‌سازی مرحله اول المپیاد کارآفرینی-کارگاه دهم 1401/2/7
سلسله کارگاه آماده‌سازی مرحله اول المپیاد کارآفرینی 1401/2/4
وبینار کشوری ویژه المپیاد دانشجویان علوم پزشکی حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت 1401/1/27
اعلام زمان برگزاری آزمون غربالگری چهاردمین المپیاد علمی 1401/1/21
دوره آفلاین و آنلاین آمادگی بهارانه چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی حیطه آموزش پزشکی 1401/1/14
پوستر چهاردهمین المپیاد علمی 1400/12/22
منابع حیطه آموزش پزشکی چهاردهمین المپیاد علمی 1400/12/22
شیوه‌نامه چهاردهمین دوره المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور 1400/12/21
تمدید مهلت ثبت نام مرحله درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد علمی 1400/12/8
12345
 
< >