المپیاد


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
افزایش ظرفیت و مهلت بارگذاری پروژه‌های گروهی دوازدهمین المپیاد علمی 1399/8/20
لغو آزمون انفرادی مرحله دوم دوازدهمین المپیاد علمی علوم پزشکی 1399/8/11
دومین وبینار حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم دوازدهمین المپیاد علمی 1399/8/3
تغییر زمان گروه‌بندی و بارگذاری پروژه‌های دانشجویان برگزیده مرحله اول دوازدهمین المپیاد علمی 1399/7/28
آزمون مرحله دوم انفرادی دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 1399/7/28
برگزاری دومین وبینار آموزشی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم دوازهمین المپیاد علمی 1399/7/28
محل برگزاری آزمون مرحله دوم دوازدهمین المپیاد علمی 1399/7/23
وبینار حیطه مدیریت نظام سلامت دوازدهمین المپیاد علمی 1399/7/23
وبینار کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم دوازدهمین المپیاد علمی 1399/7/15
وبینار حیطه تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین المپیاد علمی 1399/7/7
ارائه‌های اساتید در وبینار کشوری حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت دوازدهمین المپیاد علمی 1399/7/7
وبینار حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین المپیاد علمی 1399/7/5
وبینار حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت داوزدهمین المپیاد 1399/7/1
قابل توجه برگزیدگان مرحله اول (غربالگری) دوازدهمین المپیاد علمی 1399/6/25
ترجمه حیطه‌ی آموزش پزشکی المپیاد علمی 1399/6/10
نفرات پذیرفته شده مرحله اول آزمون انفرادی (غربالگری) دوازدهمین دوره المپیاد علمی-مرداد 1399 1399/6/5
ترجمه رفرنس‌های زبان انگلیسی حیطه مطالعات میان رشته‌ایی دوازدهمین المپیاد علوم پزشکی 1399/5/27
عناوین آزمون مرحله اول گروهی المپیادهای علمی 1399/5/22
دریافت کارت ورود به آزمون مرحله اول انفرادی (غربالگری) دوازدهمین المپیاد علمی 1399/5/13
تغییر زمان برگزاری آزمون غربالگری دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 1399/4/28
12345
 
< >