اصلاحیه


شمارهعنوانتاریخ صدور
اصلاحیه جدید تقویم زمان بندی شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1403 1403/2/2
اصلاحیه تقویم زمان بندی شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1403 1403/1/28
اصلاحیه و توضیحات تکمیلی در خصوص منابع کمک آموزشی حیطه هنر و سلامت شانزدهمین المپیاد علمی 1402/12/23
توضیحات تکمیلی و اصلاحیه منابع کمک آموزشی حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1402/12/7
اصلاحیه تقویم پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور-1402 1402/2/17
اصلاحیه نهایی شیوه نامه حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه پانزدهمین المپیاد علمی 1402/2/10
اصلاحیه فراخوان پذیرش در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی علوم پزشکی مشهد 1401/10/19
اصلاحیه جدول زمان‌بندی آزمون مرحله دوم چهاردهمین المپیاد علمی 1401/6/8
اصلاحیه جدول زمان‌بندی برگزاری سیزدهمین المپیاد علمی 1400/4/8
اطلاحیه بند 8-2 ماده 2 آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی 1398/4/3
اصلاحیه موضوعات یازدهمین المپیاد علوم پزشکی 1397/8/26
 
< >