استعداد.درخشان


شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه شماره 3: متقاضيان استفاده از سهميه مازاد استعداد درخشان در مجموعه پرستاري آزمون کارشناسي ارشد سال ١٤٠٢ 1401/6/12
تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان کارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشکي سال 1400 1400/5/11
تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1399 1399/6/12
در خصوص تمدید مھلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سھیه استعداد درخشان کارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشکي سال 1399 1399/5/27
مراجعه دانشجویان استعداد درخشان به دفتر استعدادهای درخشان جهت دریافت هدیه 1398/9/11
جشن تقدیر از برگزیدگان یازدهمین المپیاد علمی و دانشجویان استعداد درخشان مورخ 1398/9/5 1398/8/29
اطلاحیه بند 8-2 ماده 2 آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی 1398/4/3
دریافت کتب درخواستی از نمایشگاه بین المللی کتاب ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1397/3/7
استفاده از سهمیه بن کتاب ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1397/2/13
دریافت کتبی درخواستی ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1396/4/21
بارگذاری فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان استعداد درخشان تا پایان 15 تیرماه 1396/3/22
استفاده از سهمیه بن پرینت و کپی ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1396/2/16
استفاده از سهمیه بن کتاب ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1396/2/3
تسهیلات طرح ویژه استعدادهای درخشان 1395/12/22
استفاده از سهمیه بن پرینت و کپی ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1395/9/13
استفاده از سهمیه بن کتاب ویژه دانشجویان استعداد درخشان 1395/1/23
استفاده از تسهیلات استعداد درخشان 1394/9/24
تغییر آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان 1393/6/9
 
< >